Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan rutorna


Mar 3, 2019

Vi fortsätter med Neil Gaimans the Sandman. I maklig takt är vi framme vid lite av en avstickare nämligen v. 3 Dream country. Anna och Nathalie går igenom varje “novell”.