Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan rutorna


Mar 25, 2018

I detta avsnittet kommer vi från olika sidor om gränsen till Pyongyang av Guy Delisle som är en självbiografisk reseskildring