Preview Mode Links will not work in preview mode

Mellan rutorna

Oct 3, 2018

Vi läser Fabian Göranssons serieadaption av August Strindbergs Inferno, och pratar om saker som alkemi, galenskap och varför Strindberg var en dålig pojkvän.